Wiek od 0 do 2 lat

dzieci konsultowane są wraz z rodzicami

Wiek od 2 do 5 lat

dzieci konsultowane są z rodzicami lub indywidualnie

Cele:

 • analiza komunikatów werbalnych i niewerbalnych dziecka, podczas zabawy z dorosłym lub w grupie
 • określanie cech indywidualnych dziecka w zakresie jego rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego oraz ruchowego

 

 • zajęcia rozwijające, według indywidualnego programu:
 • artystyczne (muzyka, sztuki plastyczne, teatr)
 • ruchowe
 • kreatywnego myślenia (rozumienie pojęć i związków logicznych)
 • wyrażanie emocji

Wiek od 5 do 12 lat

dzieci konsultowane indywidualnie i rodzinnie

Cele:

 • określanie indywidualnych cech dziecka i jego uzdolnień
 • budowa indywidualnego planu wychowawczo-edukacyjnego

Wiek powyżej 12 lat

dzieci konsultowane indywidualnie i rodzinnie

Cele:

 • określanie cech dziecka i rodziny
 • analiza zachowań dziecka w jego otoczeniu
 • budowa indywidalnego programu rozwoju