joannasklodowska
Pedagog dziecięcyAbsolwentka:
– Kolegium Nauczycielskiego – specjalizacja: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym (kwalifikacje nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela klas I-III),
– Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (kwalifikacje jw.),
– Podyplomowe Studia Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim (kwalifikacje reedukatora i pedagoga terapeuty).Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie
katarzynakalinowska
Jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Ukończyła Kurs Pomocy Psychologicznej w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz szkolenie z zakresu bajkoterapii. W celu pogłębiania wiedzy i umiejętności psychoterapeutycznych ukończyła szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA. Doświadczenie zdobywała w placówkach takich jak:
– Oddział Psychiatryczny w IV Klinice Psychiatrii i Neurologii,
– Terapeutyczny oddział dzienny w Warszawie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu,
– Akademicki Ośrodek Terapeutyczny Dla Dzieci Uniwersytetu Warszawskiego.Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju w zakresie terapii indywidualnej i grupowej, młodzieżą oraz osobami dorosłymi doświadczającymi takich trudnych stanów jak: zaburzenia nastroju, stany depresyjne i lękowe oraz dolegliwości psychosomatyczne.
joannapaszkowska
mgr psychologii
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Psychologii w Warszawie.
Ukończyła również studia Podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo odbyła kurs Doskonalenia Nauczycieli – Teoria i Praktyka Eegbiofeedbace w Neuropsychologii oraz szkolenie w zakresie Pomocy Osobom Doświadczającym Przemocy.Staż oraz doświadczenie zawodowe zdobywała w Placówkach Niepublicznych oraz Organizacjach Pozarządowych.Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami równowagi emocjonalnej oraz nastroju, stanami depresyjnymi i lękowymi.W Centrum Usług Psychologicznych pracuje głównie z osobami dorosłymi.