joannasklodowska
Pedagog dziecięcyAbsolwentka:
– Kolegium Nauczycielskiego – specjalizacja: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym (kwalifikacje nauczyciela przedszkolnego i nauczyciela klas I-III),
– Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – specjalizacja: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna (kwalifikacje jw.),
– Podyplomowe Studia Wspomaganie Dzieci z Problemami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim (kwalifikacje reedukatora i pedagoga terapeuty).Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 53 w Warszawie
 
katarzynakalinowska
Michał Stachowiak – magister psychologii, absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, słuchacz Szkoły Psychoterapii INTRA.
Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał m.in. jako:
– wychowawca w środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przy Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi,
– trener warsztatów profilaktyki negatywnych zjawisk społecznych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych,
Prowadził również wykłady i szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców z zakresu umiejętności wychowawczych, rodzicielskich i komunikacyjnych. Prowadzi własne badania naukowe nad przyczynami, skutkami i profilaktyką odrzucenia rówieśniczego w wieku dorastania. Ma doświadczenie w przeprowadzaniu interwencji kryzysowych oraz w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. W Centrum Usług Psychologicznych pracuje z dziećmi i młodzieżą.
 
 
joannapaszkowska
mgr psychologii
Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale Psychologii w Warszawie.
Ukończyła również studia Podyplomowe w zakresie Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej. Dodatkowo odbyła kurs Doskonalenia Nauczycieli – Teoria i Praktyka Eegbiofeedbace w Neuropsychologii oraz szkolenie w zakresie Pomocy Osobom Doświadczającym Przemocy.Staż oraz doświadczenie zawodowe zdobywała w Placówkach Niepublicznych oraz Organizacjach Pozarządowych.Posiada doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami równowagi emocjonalnej oraz nastroju, stanami depresyjnymi i lękowymi.W Centrum Usług Psychologicznych pracuje głównie z osobami dorosłymi.