Centrum Usług Psychologicznych kieruje Izabela Krauze, doktor psychologii, założyciel.

drkrauzeizabela
W 1977 roku założyła jeden z pierwszych w Polsce prywatnych ośrodków psychologicznych, oferujący konsultacje dla osób z Polski i zagranicy m.in. z Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Austrii.

Centrum Usług Psychologicznych dr Izabeli Krauze istnieje od 2001 roku i korzysta z poprzednich
doświadczeń, związanych z wieloletnią działalnością.

W swojej praktyce zawodowej Izabela Krauze miała okazje wizytować zagraniczne ośrodki treningowe i terapeutyczne, m.in. w USA, Francji, Holandii. Równocześnie prowadziła wiele praktycznych sesji treningowych i superwizji dla specjalistów w Polsce. Swoje osiągnięcia zawodowe prezentowała podczas konferencji naukowych zorganizowanych przez krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia psychologiczne.

Dr Izabela Krauze jest współpracownikiem kilku ośrodków akademickich, m.in. prowadzi autorski program szkoleniowy na studiach podyplomowych dla psychologów i pedagogów na Uniwersytecie Warszawskim, w Instytucie Badań Edukacyjnych, Wyższej Szkole im. Jańskiego i Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Od 2009 Centrum Usług Psychologicznych rozszerza swoją działalność w kierunku specjalistycznej diagnozy indywidualnoiści dziecka i jego rodziny. Taka diagnoza wskazuje główne kierunki wychowania i nauczania dziecka, oparte na pozytywnych emocjach dziecka i rodziców.

Centrum Usług Psychologicznych dr. Izabeli Krauze.

Barcicka 45
01-807 Warszawa
Tel.:  508 120 497, 502 230 780