Tematy

 1. diagnoza problemów rodzinnych
 2. terapia indywidualna dorosłych w zakresie:
  • problemów społecznego przystosowania się
  • reakcji depresyjnych
  • trudności małżeńskich
  • trudności komunikowania się z otoczeniem
  • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych
  • trudności w znalezieniu partnera
 3. diagnoza patomechanizmów rodzinnych
 4. samokontrola zachowań – agresja, niska samoocena, uzależnienia