Szkolenia dla rodziców

 1. Sesje indywidualne:
  • budowa programu wychowania dziecka bazująca na cechach rodziny
  • wsparcie w realizacji celów wychowawczych ukazywanie możliwości dziecka i rodziców
  • praca nad relacją małżeńską
  • praca nad relacją rodzic – dziecko
  • praca nad indywidualnością rodzica – spełnianie się w roli rodzica
  • praca nad relacjami z dalszą rodziną
 2. Sesje grupowe – szkolenia, treninigi, warsztaty
 3. Terapia rodzinna
 4. Szkoła rodzica – trening umiejętności rodzicielskich dla kobiet w ciąży i ich partnerów
 5. Szkoła rodzica – przygotowanie do roli rodzica dla małżeństw planujących posiadanie dziecka

 

Tematy:

 1. Jak rozumieć swoje dziecko?
 2. Jak rozumieć siebie w roli rodzica?
 3. Jak bawić się z dzieckiem?
 4. Jak rozwijać pozytywne emocje w rodzinie?
 5. Jak akceptować siebie i swoją rodzinę
 6. Jak realizować własne plany pozostając dobrym rodzicem?
 7. Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie?
 8. Jak pomagać rozwijać się dzieciom w rodzinach wielodzietnych?
 9. Jak realizować się w roli rodzica po rozwodzie i w rodzinach wtórnych?
 10. Jak rozejść się aby, dziecko najmniej cierpiało?

Szkolenia dla specjalistów pracujących z rodzinami

Tematy:

 1. Metody i postępowanie diagnostyczne w pracy z dzickiem i jego rodziną w oparciu o symbolikę zachowań
 2. Problemy rozwoju emocjonalnego dziecka – lęk i agresja
 3. Metody terapeutyczne w postępowaniu z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie
 4. Terapia rodziny – metody diagnozy i terapii
 5. Fobie szkolne